Przewodniczący

Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świętochłowicach

ul. Harcerska 1

 

informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze  -

Referent w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świętochłowicach

 

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu na w/w stanowisko została wybrana

Pani Agnieszka Bawej zamieszkała w Świętochłowicach.

 

 

 UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

 

W wyniku zakończonej zakończonej procedury konkursowej Pani Agnieszka Bawej zdała test z przepisów prawa dotyczących orzekania o niepełnoprawności i stopniu niepełnosprawności, posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe na w/w stanowisku.