Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Mirosław Karwot

E-mail: iod.inspect@gmail.com