O nas

Kadra

Miejskiego Zespółu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świętochłowicach

ul. Harcerska 1,
41 - 600 Świętochłowice

 

Przewodnicząca Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
mgr Brygida Słotwińska

Odpowiedzialny za BIP:
mgr Grzegorz Kaczmarczyk