Uzyskanie orzeczenia

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień, należy złożyć w naszej placówce odpowiedni wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim wydanym dla potrzeb zespołu oraz posiadaną dokumentacją medyczną.

Dokumenty

Wnioski można pobrać poniżej (wnioski zawierają zaświadczenie lekarskie) :

 Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia)

 Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia)

 

W celu uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej należy złożyć w MZON odpowiedni wniosek, kserokopie posiadanego orzeczenia oraz 1 fotografię.

 Wniosek o wydanie legitymacji

 

UWAGA

 

Wniosek musi być wypełniony w całości (każda rubryka), czytelnym pismem, podpisany (imię i nazwisko)

 

Zaświadczenie lekarskie ważne jest 30 dni.

 

Składanie wniosków: wtorek i piątek 07:00-15:00

Odpowiedzialny za BIP : mgr Grzegorz Kaczmarczyk